Lesreglement B&B Tennis

Lesreglement BB-TENNIS

Lesuur: 1 lesuur duurt 60 minuten.

Tarieven: De lestarieven staan op het inschrijfformulier en zijn inclusief, btw,
gebruik van tennisballen, tennisbaan en eventueel overige materialen.

Inschrijving: Het inschrijfformulier voor training is bindend vanaf het moment van binnenkomst bij BBTennis. Aanmelding voor de trainingen houdt in dat u akkoord gaat met het lesreglement en de tarieven voor de trainingen, zoals deze gepubliceerd zijn op het inschrijfformulier. Afzegging van de training na inschrijving verplicht u tot het betalen van het volledige trainingsgeld.

Indeling: Voor aanvang zal de indeling bekend gemaakt worden per e-mail of telefoon. Tijdens de indeling wordt voor zo ver mogelijk rekening gehouden met speelsterkte en opgegeven
verhinderingen. De trainer bekijkt de eerste twee trainingen of de groepen goed zijn samengesteld, eventueel kunnen hierin nog wijzigingen aangebracht worden om iedereen op de juiste speelsterkte te laten trainen.

Uitval seniortraining: Bij slechte weersomstandigheden of een slechte conditie van de banen gaan de seniortrainingen niet door en zal er geen alternatief programma gegeven worden. Als een training niet doorgaat zal hierover telefonisch bericht worden gegeven. Bij twijfel kan de deelnemer altijd de trainer bellen/appen. Trainingen die vanwege bovengenoemde reden zijn uitgevallen worden ingehaald met een maximum van 2 per cursus. Lessen die niet gegeven kunnen worden door het uitbreken van een pandemie zoals bijvoorbeeld het Covid 19 corona virus worden niet ingehaald en worden niet financieel gecompenseerd.

Verhindering trainer: Bij eventuele verhindering van de trainer krijgen de deelnemers tijdig hierover bericht. Trainingen, die om deze reden uitvallen, worden altijd ingehaald.

Verhindering deelnemer: Bij verhindering van de deelnemer dient de trainer tijdig op de hoogte gesteld te worden, zodat eventuele vervanging geregeld kan worden. Tevens kan het trainingsprogramma aangepast worden. Niet komen opdagen zonder tegenbericht is storend voor zowel de trainer als deelnemers. Gemiste trainingen kunnen daar waar mogelijk in overleg met de trainer worden ingehaald.

Aanvang van de les: De trainer streeft ernaar om de lessen op tijd aan te vangen. Te laat komen is hinderlijk voor de trainer en de lesgroep. Zorg daarom dat je ruim op tijd aanwezig bent. Bij regelmatig of veel te laat komen beslist de trainer over deelname aan de tennisles.

Inschrijving: Alleen leden van TPV Steensel kunnen inschrijven voor de trainingen.
Voor zowel zomertraining als wintertraining vindt een aparte inschrijving plaats.
Indeling van de lesgroepen vindt plaats door de hoofdtrainer in eventuele samenspraak met het bestuur. Inschrijving verplicht tot betaling.

Verzekering: De tennistrainer, de vereniging en BB-Tennis kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het oplopen van enig letsel tijdens de tennistraining. Deelnemen is geheel op eigen risico. Mocht u onverhoopt een aantal lessen niet kunnen volgen (bijv. door blessures) dan zal het lesgeld niet geretourneerd worden. Wel is het toegestaan om een vervanger van gelijk niveau in te zetten. Deze persoon dient wel lid te zijn van de vereniging.

Vragen stellen? Na afloop is er altijd de gelegenheid iets kort met de trainer te bespreken. In het geval dat hier meer tijd voor nodig is, graag een afspraak maken met de trainer.