Zijn de banen bespeelbaar?

Als er sneeuw ligt op de banen, als we zeer strenge vorst hebben of als na een lange vorstperiode de dooi intreedt, wordt het tennis-padel park tijdelijk gesloten.
Op de poort komt een bordje “door weersomstandigheden gesloten”.
En reserveren van de banen is tijdelijk geblokkeerd.

Onderstaand een korte toelichting op deze maatregel.

Tennisbanen
Door de opdooi wordt de bovenlaag van de kunstgrasmat zacht, terwijl de onderlaag nog is bevroren. Hierdoor lopen we kuilen in het kunstgras, die niet meer weggaan. Dit is zeer schadelijk voor de bespeelbaarheid en levensduur van de banen.

Padelbanen
De opdooi veroorzaakt water op de banen dat niet weg kan omdat de drainage nog is bevroren. Dat water bevriest weer, door zijn bevroren onderlaag en maakt de banen plaatselijk zeer glad. Dit is erg gevaarlijk voor ongelukken en blessures.

Hoelang duurt de sluiting
Wij monitoren iedere dag de stand van zaken en meten wanneer de vorst uit de onderlaag van de
banen en drainage is verdwenen. Bij een positief resultaat gaat het park direct weer open.

Hoe weet ik dat er weer gespeeld mag worden
Kijk op de boekings app. Als deze weer open staat is de sluiting opgeheven en is het sluitingsbordje bij de poort weggehaald.

Uitgebreide informatie
Vorst
Bij zogenaamde “droge” vorst tot circa 10 graden onder nul kan er gewoon gespeeld worden.
Bij zeer strenge vorst, dwz 15 graden onder nul en kouder, is het gebruik van de banen niet toegestaan. De vezels verharden dan en worden gevoeliger voor schade.
Tegen die tijd is het sowieso leuker om te gaan schaatsen!
ls net voor of tijdens de vorstperiode de mat nat is geworden (neerslag of smeltende sneeuw) of nat wordt (ijzel) zal de bovenlaag veel vocht bevatten welke bevriest. Op dat moment is het oppervlak glad (ijs) en onbespeelbaar.

Opdooi
Bij het invallen van de dooi, na de vorstperiode, mogen we niet op het veld. Dan is namelijk de bovenlaag vaak al ontdooid terwijl de vorst nog wel dieper in de grond zit. Het dooiwater kan dan niet weg; dit noemen we opdooi. Bij ons type kunstgrasbanen, die op een lava-ondergrond liggen, veroorzaak je bij het bespelen allerlei kuilen, die nagenoeg niet te herstellen zijn. Daarom moet de afwatering door de ondergrond eerst weer mogelijk zijn. In de praktijk zal al weer na enkele dagen nadat de dooi is ingevallen op de banen gespeeld kunnen worden.

Sneeuw
Er zijn wel mogelijkheden om bij sneeuw de banen zuiver te maken, maar deze brengen ook een risico met zich mee omdat de ondergrond vaak bevroren is en het ruimen van de sneeuw een bepaalde hoeveelheid smeltwater veroorzaakt. Indien de ondergrond nog flink bevroren is, kunnen er ongemerkt zeer gladde plekken ontstaan. De banen zijn dan alsnog onbespeelbaar. Maar ook kan er door het sneeuwruimen een zekere mate van opdooi ontstaan met de bijbehorende risico’s voor de banen. Daarom kiezen wij ervoor eventuele sneeuw niet van de banen te verwijderen. Soms zien de banen er op het oog goed bespeelbaar uit, maar zit er nog teveel opdooi in de grond en wordt er toch voor gekozen de banen dicht te houden.