Opzeggen

Als je het lidmaatschap van onze vereniging wilt opzeggen, kun je dat schriftelijk of per e-mail doen aan het adres van onze ledenadministratie:

Lisette Kremers, Lange Reen 12, 5524 AJ Steensel, of [email protected].

Vermeld in ieder geval de voorletters en naam, adres, woonplaats van degene om wie het gaat. En wil je s.v.p. ook de reden van opzegging vermelden? Wij blijven graag op de hoogte en staan open voor verbetervoorstellen.


Zorg dat je opzegt vóór 1 december van het lopende kalenderjaar, anders zijn wij genoodzaakt om bepaalde lopende kosten, zoals de verplichte afdracht aan de KNLTB, nog in rekening te brengen.