Samenstelling bestuur

Voorzitter Inge van de Borne Steensel tel. 06-40758299
Secretaris/Vz.Jeugd Cie Marion Romme Steensel tel. 06-23970746
Penningmeester Niels Gerritsen Veldhoven tel. 06-53672680
Ledenadm. Lisette Kremers Steensel tel. 0497-517657
Vice-vz, bestuurslid Hein van Hout Steensel tel. 0497-535698
Kantine Cie Danny vd Bovenkamp Steensel tel. 06-22682229
Onderhoud Cie Martien Lemmens Steensel tel. 06-53911473
Redactie Cie Tecla van Geffen Eersel tel. 06-12081171
Sponsor Cie Piet Hakkens Steensel tel. 0497-514852