Samenstelling bestuur

Voorzitter Inge van de Borne Steensel tel. 06-40758299
Secretaris Marion Romme Steensel tel. 06-23970746
Penningmeester Niels Gerritsen Veldhoven tel. 06-53672680
Ledenadm. Lisette Kremers Steensel tel. 0497-517657
Jeugdcommissie Hein van Hout Steensel tel. 0497-535698
Kantine Cie Gerrie Tauran Steensel tel. 0497-517141
Onderhoud Cie Wim Bleijenberg Steensel tel. 06-46735750
Redactie Cie Tecla van Geffen Eersel tel. 06-12081171
Sponsor Cie Piet Hakkens Steensel tel. 0497-514852